Naša kmetija danes

Turistična kmetija, ki leži na stičišču treh dolin sestavlja stara kmečka hiša, katere  gradnja sega vse v leto 1814 in še dlje, ter obokan hlev s skednjem, ki se uporablja še danes. Kmečki turizem dopolnjuje velik kozolec - toplar, v katerem se je nekdaj sušilo seno, danes pa se vanj v večini pospravlja kmečka orodja. Med nasadom starih jablan je svoj prostor dobil hišni čebelnjak.

Leta 1995 sta kmetijo obnovila nova gospodarja Marta in Peter. Ob starih zgradbah je zrasla nova hiša, ki je bila zgrajena za nove, spremenjene potrebe in sicer za turistično dejavnost. Turistična ponudba se je vsako leto širila, s tem pa se je spreminjala in dopolnjevala tudi podobo kmetije. Gostje turistične kmetije Želinc so tako danes nastanjeni v različno prostornih sobah.